Tác giả: Uyển Khanh

Cho Anh Quá Khứ Của Em

Cho Anh Quá Khứ Của Em

Giới thiệu truyện: “Em có thể mang những thứ em đã mua đi được không? Không phải là em nhỏ nhen, nhưng mà em không muốn những thứ đó của em bị một người phụ nữ khác sử dụng, trong lòng hơi khó chịu, huống chi chắc gì người ta đã thích sử dụng những […]