Tác giả: Vân Diệp Du

Bước Tiếp Theo Thiên Đường

Bước Tiếp Theo Thiên Đường

Giới thiệu truyện: Hạnh phúc giống như thiên đường, con đường đi tới thiên đường đâu chỉ có một, có thể không thiếu đường tắt, nhưng đa số mọi người lại phải đi vòng vèo, tìm tòi lăn lộn mới đến được nơi đó; Con đường đầy hấp dẫn mê hoặc thì lại nhấp nhô […]