Tác giả: Vân Sơ Tình

Gạt Lệ Cho Em

Gạt Lệ Cho Em

Tóm Tắt nội dung truyện Truyện Gạt Lệ Cho Em của tác giả Vân Sơ Tình với những câu nói ngọt ngào, nhưng cái ngọt ngào đó đã phải trải qua biết bao cay đắng mới có được sự ngọt ngào đó. Khi tôi quay đầu, thấy anh trầm mặc. Khi tôi nhìn anh, thấy […]