Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

Đây là 1 câu chuyện vui vẻ giữa Tiểu Hoàng đế và Hoàng Thúc của hắn. Tiểu hoàng đế: “Tiểu thúc… Ta, ta không dám ngủ một mình…” Vương gia hừ lạnh: “Không có tiền đồ!”