Tác giả: Vệ Sơ Lãng

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Giới thiệu truyện: Tự do là vô tội, xem mắt là trơ trẽn! Cho nên gái ế Tô Xán Xán nhất quyết tránh né cuộc hôn nhân trọn gói mẹ cô sắp đặt. Bạn thân để làm gì nào? Để giúp đỡ nhau chứ gì nữa. Đã thế bạn thân là Gay thì sao? Quá […]