Tác giả: Vi Tiếu Đích Miểu Miểu

Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi

Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi

Giới thiệu truyện: Tiểu thụ tên là Triệu Tân là bảo mẫu của vườn trẻ mẫu giáo, rất yêu thương và quan tâm trẻ con. Bỗng một ngày em ấy đang đứng tán gái thì bị anh công là Hiên Viên Hàn chạy đến phá ngang không chỉ vậy còn nói anh là vị hôn […]