Tác giả: Viên Bất Phá

Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Giới thiệu truyện: Xuyên qua vớ được một vị ác phu, ăn chơi sa đọa, lừa gạt hãm hại biết bao người Muốn ly hôn? Vậy bồi thường tổn thất thanh xuân cho ta! Không đồng ý? Trước tiên tìm tiểu thiếu cho bản thiếu gia đây rồi nói tiếp đi nhá. Muốn tìm đến […]