Tác giả: Viên Không Phá

Cực Phẩm Thái Tử Phi

Cực Phẩm Thái Tử Phi

Giới thiệu truyện: Ai nói làm nghề sơn tặc là không cao quý? Sơn tặc cũng có thể trở thành Thái tử phi! Thái tử phi đấy! Nghe nói không cần lo ăn mặc, cộng thêm thủ hạ dưới trướng xếp hàng đàn,ừ, có lẽ nên cân nhắc, có điều Hoàng hậu, Phi Tần trong […]