Tác giả: Vincent Watelet

Đi Tìm Chiếc Bình Graal

Đi Tìm Chiếc Bình Graal

Thưa độc giả đáng kính, đây là câu chuyện chiếc bình thiêng có tên là Graal trong đó đã chứa những giọt máu quý giá của Đấng Cứu Thế vào ngày Chúa tử nạn trên cây thánh giá để cứu vãn những nỗi khổ của loài người. Một thiên thần đã đọc cho Joséphé viết […]