Tác giả: vip_boy8137

Anh Là Lẽ Sống Của Em

Anh Là Lẽ Sống Của Em

Tóm Tắt nội dung truyện Anh Là Lẽ Sống Của Em là một lời tâm sự về tình yêu. Nhiều lúc ta bên nhau nhưng không hề hiểu được những lý do nào lại là như vậy, nhiều lúc ta xa nhau nhưng tại sao trong lòng vẫn muốn thuộc về nhau. Đó là một […]