Tác giả: Võ Đình

Bé Bự

Bé Bự

Ông Thanh nói: Trong đời, tôi nghĩ rằng không có gì xấu xa cho bằng lợi dụng người khác.  Chém giết là tàn bạo.  Hãm hại là gian ác.  Trong khi đó, lợi dụng người khác, dùng kẻ khác vì lợi cho mình, tuy không phải là một điều dễ thấy, dễ lên án, lại […]