Tác giả: Võ Hoàng

Chúng Ta Mất Hết Chỉ Còn Nhau

Chúng Ta Mất Hết Chỉ Còn Nhau

Bạn tôi, Để ráng mà viết những lời thật êm dịu, thâm tình, cũng chưa biết sẽ được như ý hay không. Trước hết, xin được khỏi nhắc lại những câu chúc lành lẩm cẩm, nghe nhà quê. Chỉ nghe một điều, bạn tôi chịu khó đọc, mà thương cho người đi, cầm chắc cuộc […]