Tác giả: Vô Ngã

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Giới thiệu truyện: Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy dáng vẻ Thiệu Tuấn rất tuấn tú, nhưng sao trước kia cô lại không cảm thấy anh ta đẹp. Thiệu Tuấn cảm thấy tính tình Tăng Tĩnh Ngữ bị động kinh, người nào bị cô thích sẽ xui xẻo. Kết quả một ngày kia, Tăng Tĩnh Ngữ […]