Tác giả: Võ Phi Hùng

Bóng Múa

Bóng Múa

Từ dạo cả hai cô gái ấy ở độ tuổi đôi mươi tôi đã quen biết họ. Một cô tên Ngân, cô tên Xuân. Ngân bao giờ cũng ném cho tôi cái nhìn biết nói: “Tôi là con trai chính hiệu đây nghe”. Ngân thích ra dáng con trai một cách cuồng nhiệt. “Chàng” mặc […]