Tác giả: Vô Tâm Vô Tư

Lạc Lối Mê Cung

Lạc Lối Mê Cung

Giới thiệu: Ella Jenny Spears là tên của cô hay nói đúng hơn là tên sau khi cô xuyên qua. Mà thân thế nhân phẩm cô gái này làm cho rất ủy khuất a. Ella Jenny Spears là tiểu thiên kim của gia tộc Spears. Anh chị em đấu đá giành gia sản, cùng cô […]