Tác giả: Võ Thị Trúc Giang

Đây Mưa Kia Nắng

Đây Mưa Kia Nắng

  Tuần lễ đầu khi mới về tới Sài Gòn tôi buồn hiu, gọi điện cho nhóm bạn , đứa nào cũng bận công chuyện hết trọi, đứa thì phải phát lương cho công nhân, đứa thì dạy học, đứa thì công tác…Tôi ngồi co ro trên gác của bà chị, tay cầm cuốn sổ […]