Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng

Diệt Thế Kỷ

Diệt Thế Kỷ

Giới thiệu truyện: Một kẻ hoàn khố, người thân cho hắn là như vậy, đám bạn bè cũng nghĩ hắn như thế, và đau nhất là đến cả người kia cũng nghĩ hắn như vậy, nhưng đâu ai biết đc dưới lớp vỏ bọc đó hắn phải chịu một gánh nặng lớn đến như thế nào. Thân nhân, bằng hữu, những người […]