Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

Trích đoạn: Vì sao vì sao? Bị 2 cái ác ma quấn thân, không ai đồng tình còn chưa tính, kết quả là còn rơi xuống cái “Quang vinh danh hiệu” hồ ly tinh a? A? A? Hồ ly tinh không phải đều là yểu điệu tuyệt sắc đại mỹ nhân sao? Mà nàng thì…!? […]