Tác giả: Vọng Khởi Vô Minh

Tân Lang Biến Tân Nương

Tân Lang Biến Tân Nương

Giới thiệu truyện: Hai gia đình của Bối Hiểu Ninh và Vương Tinh đã có quen biết từ sớm nên đã tiến thành hứa hôn cho bọn họ. Nhưng Vương Tinh được trúng tuyến đi du học bên Pháp. Sau ba năm quay lại thì cô đã yêu người khác nên không muốn lấy anh. […]