Tác giả: Võng Lạc Kỵ Sĩ

Ta Là Đại Pháp Sư

Ta Là Đại Pháp Sư

Trích đoạn: Đầu đau quá a, ta cảm thấy đỉnh đầu như một cái bao lớn, cảm giác đau khổ không thể nói nên lời. Ai còn thảm hại hơn ta? đang đi trên đường lại bị sét đánh trúng, mà rõ ràng trời đất còn đang sáng choang, thảm thật. Ta nhìn lại y […]