Tác giả: Võng Ly

Thiếp Cư Noãn Các

Thiếp Cư Noãn Các

Giới thiệu truyện: Phong lưu tiêu sái, ôn nhu bá đạo, trọng tình trọng nghĩa, một Vương gia tay nắm trọng binh Tây quận. Trong vương phủ tồn tại một biệt uyển tao nhã tên gọi Noãn Các. Đó  là chốn cư ngụ của chúng nam thiếp mà hắn bảo hộ, trân ái, những kẻ tận […]