Tác giả: Vong Ngữ

Ma Thiên Tiền Truyện

Ma Thiên Tiền Truyện

Giới thiệu truyện: Vì sao Liễu Minh lại là người có ba linh mạch mạnh nhất trong lịch sử? Hắn chẳng phải chỉ có ba linh mạch và năng lực nhất tâm nhị dụng thôi sao? Ngươi muốn biết trước khi bước vào con đường tu tiên hắn đã trải qua những gì? Kiếp trước […]