Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt

Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Giới thiệu truyện: Nàng mang theo ký ức một đời, có được nội lực thâm hậu, có phép thuật điều khiển được ma quỷ, nhưng ở nơi dị thế này lại trở thành kẻ điên trong mắt thiên hạ. Hắn trời sinh đã có cơ thể khát máu, có được thân thể bất tử, nhưng […]