Tác giả: Vũ Trong Can

Bến vị Hoàng

Bến vị Hoàng

Bà con ở tỉnh xa, ai ưa âm nhạc nên về Hà Nội mà nghe tiếng hồ của một người xẩm mù. Người ấy, về chiều tối ta dễ gặp hơn. Vì lúc này cơm nước xong, người ta – “người ta” đây tức là những anh xe, chị sen, bác thợ may, thợ giặt […]