Tác giả: Vũ Cô Nương

Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ

Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ

Giới thiệu truyện: Bọn họ, ngay từ khi bắt đầu vốn là anh em yêu thương thân thiết trong mắt mọi người, thấu hiểu lẫn nhau, lại cùng có bí mật không thể lộ ra trước người khác. Bọn họ, bởi vì tình yêu mà đến gần nhau, nhưng cũng bởi vì thù hận mà […]