Tác giả: Vũ Đình Minh

Hội Lim

Hội Lim

Tôi trót biết đời riêng em trắc trở, Nên hội này em hát chẳng vô tư! Nón thúng quai thao em thẹn thùng che má, Hát đắm say cho đứt ruột gan người. Hát như thể cuộc đời toàn nhàn hạ, Chỉ để yêu, để nhớ, để thương thôi. Xin gió lạnh đừng lật nghiêng […]