Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Đô thành hoa lệ

Đô thành hoa lệ

Trời mất bao giờ có biết đâu! Người đi sùng bái những ngôi lầu Văn minh từng phút lên cao mãi, Nhân phẩm càng chôn mãi xuống sâu. 15-06-1966 Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967

Ba chặng đường tu

Ba chặng đường tu

nghe được từ lâu cá thở than, hôm nay mới sõi tiếng cây ngàn. bao giờ tôi hiểu sâu lòng đất là thấy đường lên cõi niết bàn saigon 1962 Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967

Gió bụi đèn hoa

Gió bụi đèn hoa

hoa đăng trong một kiếp hành hương, nối kiếp nghìn thu Lửa đoạn trường. khoảnh khắc dẫu ba chiều gió bụi, vẫn đài thiêng nở sáng đài gương. saigon 1961 Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967

Lửa cháy băng tan

Lửa cháy băng tan

sức Máy hàng trăm triệu tấn băng; tư duy chết cứng, bẹp Thăng bằng. thơ đâu?… Hãy thắp vào Cây sậy ánh lửa mười phương Nhật nguyệt đăng! saigon 1960 Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967

Sầu lên Hợp Phố

Sầu lên Hợp Phố

đêm dài khép kín não lòng trai, vỏ cứng nằm trơ ngọc thở dài. sao rụng đã tan thành nước mắt, chùa khuya lại vỡ tiếng chuông rơi. saigon 1960 Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967

Tin tưởng muôn đời

Tin tưởng muôn đời

Chặt vụn cây kim mấy mặc dầu, Chỉ Nam chỉ Bắc vẫn hai đầu Cùng nương tựa để tìm phương hướng, Từ tính nào ai huỷ được đâu! Tháng 12-1964 Bài thơ này còn được tuyển lại trong tập Bút nở hoa đàm. Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, […]

Hai ngày tuyệt thực

Hai ngày tuyệt thực

Giờ thụ trai không điểm nữa rồi Can trường duy có nước mà thôi Lửa mười phương sẵn nung tâm trí, Khoảnh khắc làm cho nước cũng sôi. 14-12-1964 Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Trâu nước bão trời

Trâu nước bão trời

Con ôm cổ mẹ biết về đâu? Đâu cỏ thơm hương ruộng tốt màu? Mẹ chẳng rời con trong nạn nước, Tha hồ sóng rẽ luống cày sâu! Tháng 11-1964 Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảm cảnh bão lụt

Thảm cảnh bão lụt

Tiếng khóc hài nhi nước cuốn trôi, U ơ còn tưởng vẫn nằm nôi. Biết bao giờ mới khô nguồn lệ? Bồ Tát thiêu thân bẩy vị rồi! Tháng 11-1964 Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Tang tóc miền Trung

Tang tóc miền Trung

Mồ chôn tự động thắt vòng dây Huyệt sóng đào lên giục gửi thây. Hàng vạn sinh linh vùi nước bạc, Non Hoành mặc niệm trắng khăn mây. Tháng 11-1964 Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Con đường tranh đấu

Con đường tranh đấu

Lửa âm ỉ cháy, sức thêm bền, Đốt ngắn vòng hương nhích mãi lên. Từng phút hương thiêu, vòng hẹp mãi; Về ngôi, điểm lửa vút như tên. Tháng 11-1964 Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Ác mộng đường xa

Ác mộng đường xa

Sớm trưa vượt thác với băng đèo Muôn dặm hình đâu bóng đó theo Hình bóng tách rời ư? Cũng lúc Đêm rừng mở sẵn miệng hùm beo! Tháng 11-1964 Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Ngả nào sinh lộ

Ngả nào sinh lộ

Tuổi xanh máu đỏ ngập sông dài Hỏi mỹ nhân còn đẹp với ai! Mấy kiếp tiền sinh hằn mặt đá Con đường sống, vẫn cửa Như Lai! Tháng 10-1964 Bài thơ này còn được tuyển lại trong tập Bút nở hoa đàm. Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, […]

Hoa Trang hương sách

Hoa Trang hương sách

Nước Việt từ sau buổi xuống đường, Hoa Trang giòng giõi ngát thư hương. Trên bờ năm tháng soi thân phận, Liễu hết thời khoe họ Đế vương! Tháng 10-1964 Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Hoả lệnh cuối thu

Hoả lệnh cuối thu

Cửu trùng gươm báu uổng trao tay, Trùng cửu thơ trao lửa hẹn ngày. Một gió mười phương, mây ruổi gấp; Khói trong lò nữa, gấp theo mây! Tháng 10-1964 Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Sứ mạng lịch sử

Sứ mạng lịch sử

Trời thủng, ngàn xưa đã có ngay Nữ Oa đội đá vá liền tay. Sao tình nhân loại chưa ai vá? Chẳng lẽ Nàng Thơ cũng ngủ say! Tháng 10-1964 Bài thơ này còn được tuyển lại trong tập Bút nở hoa đàm. Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, […]