Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thiếu phụ soi gương

Thiếu phụ soi gương

Đòi tập thư về em đốt đi Cho thành than nhé mảnh tình si… Lạ thay giòng chữ càng in đậm Mỗi lúc em tô lại nét chì. (22/1/1969)

Giới hạn con người

Giới hạn con người

Thịt xa xương máu nhốt hồn oan Như bốn bề vây tấm áo quan. Vượt xuống… vùng lên chăng, Nghiệp dĩ? Đáy Thời gian đó, nắp Không gian! (21/1/1969)

Hồn đẹp ai thâu

Hồn đẹp ai thâu

Cuốn phim ngày cưới chiếu lên Xa hoa tiệc ngọc pháo rền người xinh… Ngồi xem, chú rể bất bình: Hồn ai đâu? Chỉ có hình bên ta! (20/1/1969)

Mở bút ghi điềm

Mở bút ghi điềm

Tin xuân gà gáy rách trời đêm Tuổi nửa trăm vừa nửa chục thêm. Đủ thấy điềm lành hai nửa nước Một nhà trong ấm với ngoài êm. (Tết Kỷ Dậu)

Đường về đỉnh giác

Đường về đỉnh giác

Đi hết đường Gươm, sẽ hiện ra Đường Tơ cao thấp gió mưa sa… Bên kia rừng biển đường Tu đấy; Vượt dốc Thơ về đỉnh Thích Ca. (15/1/1969)

Vỡ mộng liêu trai

Vỡ mộng liêu trai

Ma sợ cung vôi chạy vọt lên, Người thơ giữa lúc mở bầu men. Khai Xuân chưa kịp vui cùng khách Đạn rót trời cao đã nổ rền. (Tết Mậu Thân)

Cũng một đời say

Cũng một đời say

Nằm trong bao, đợi tới phiên mình, Cậu ấm nào không áo mới tinh! Thân xác lửa thiêu, tàn trắng xoá, Hương thừa đậm nhạt lấy làm vinh. (13/1/1969)

Đâu mùa thơ mộng

Đâu mùa thơ mộng

Lối mòn xe nát hướng Tây Đông, Mũi đánh hơi chưa gặp cỏ đồng, Chú ngựa kéo lê đời giữa khoảng Mùi tanh Chợ Cá ngát Lăng Ông. (12/11/1969)

Nhắm mắt đưa chân

Nhắm mắt đưa chân

Kèn rung vặn nát tấm thân tơ Đèn chuyển màu quanh vệt khói mờ… Ai biết rồi đây ngừng nhịp điệu, Xác phàm thương nữ chỉ còn trơ? (12/1/1969)

Cung dâu người ngọc

Cung dâu người ngọc

Thạch Sanh thời đại – vẫn thơ ngây – Cười chiếc lồng chim vút tới mây… Công chúa bị giam, nàng chớ sợ, Cung dâu ta bắn đại bằng đây! (11/1/1969)

Không làm nhân chứng

Không làm nhân chứng

Lần cuối cùng Em hẹn gặp Anh, Con đường quen thuộc bỗng vô danh. Đá bưng tai mắt cây bưng mặt, Ai giết đời ai biết lấy mình. (11/1/1969)

Thảm kịch bất ngờ

Thảm kịch bất ngờ

Con gà ăn hết bạc trên sông Vỗ cánh về cung nguyệt rỉa lông Tiện mỏ nuốt phăng thuyền hạ giới Mắt thần chưa kịp báo phi công. (11/1/1969)

Hình đó người đây

Hình đó người đây

Màn nhựa đầy vơi sóng điện truyền, Đùi phô ngực hở nét trinh nguyên. Từ thâu đến phát… hình ai đó Liệu có già đi một chút duyên? (10/1/1969)

Mẹ gà con vịt

Mẹ gà con vịt

Đàn con thèm nước chạy Đông Đoài, Mẹ chúng quanh sân bới, bới hoài… Đêm xuống về nằm chung một ổ, Ao bèo cối thóc mộng chia hai. (9/1/1969)

Cái nhục làm người

Cái nhục làm người

Chỉ giống người trên mặt địa cầu Đang tâm hành hạ dập vùi nhau. Bỏ xa rắn, rết, hùm, beo, sói… Nhân loại: điều ô nhục đứng đầu! (8/1/1969)

Giọt lệ sao ngưu

Giọt lệ sao ngưu

Búa nện vang vang lò sát sinh; Lắng tai, mừng tủi, trâu nghiêng mình. Quê trời sấm gọi ta về hẳn? Lệ rỏ, ngôi xưa vụt hiện hình. (7/1/1969)