Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Đá mở lời xuân

Đá mở lời xuân

Khai xuân thạch vấn Tường vân mãn toạ nguyệt bôi minh, Hy chúc xuân khai dạ bán quỳnh. Đông liễu tây đào song tận mỹ, Tần tang Yên thảo nhất hà thanh. Tẫn giao cố quốc hoài kim phấn, Tự hữu cuồng ngôn xuất thạch bình. Đồi ngoạ dữ sa trường tuý ngoạ, Cổ lai […]

Hoa sen

Hoa sen

Kiều trang phơi phới gót thanh tao Đưa đón thời duyên mặc lý đào Nhụy một khuôn vàng gương náu bụi Cánh ba tầng ngọc tháp vươn cao Lòng kia vẫn thẳng dù vương vít Hương ấy càng xa lại ngạt ngào Biết mặt gió xuân từ mấy độ Mà hoa quân tử ý chưa […]

Di chúc nguyệt cầu

Di chúc nguyệt cầu

Biển lặng nằm nghe mỗi vết chân, Nồng hơi da thịt lũ hành nhân. Hỡi bao thiên thể còn vô nhiễm, Nhỏ lệ vì Trăng hãy một lần! Còn ít nhất hai bài nữa nói về sự kiện con người đổ bộ lên mặt trăng năm 1969: Sự thật phũ phàng, Sao cho tròn ước.

Còn đâu vọng các

Còn đâu vọng các

Ôi chùa Phật Ngọc mái long lanh, Đất Phật từng gieo hạt ngọc lành! Du tử dâng hồn lên Vọng Các Gương soi chẳng chút úa màu xanh. Đê mê hài hán bước triều thiên Nhạc nữ, hoa thần, hay giáng tiên ? Cong vút bàn tay ai mở nhịp: Cánh Thơ, giàn Nhạc, đêm […]