Tác giả: Vũ Hồi Nguyên

Giao tuyến

Giao tuyến

Anh hãy để Thư nói, đừng ngắt lời. Có rất nhiều điều Thư muốn nói với anh sau ngày anh đi. Lúc nào cũng vậy, những lời đáng nói luôn luôn đến trễ, quá trễ. Làm người ta bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để hiểu nhau. Cứ tạm coi như anh và Thư có […]

Bóng Ngược Đời

Bóng Ngược Đời

Chân thành cảm tạ nhà văn Vũ Hồi Nguyên đã cho phép BM đăng tải các sáng tác của ông trên trang nhà Đặc Trưng. BlueMoon Nắng hè nhày nhụa khắp khu phố Tàu ở quận 13 Paris. Sau cái nhộn nhịp của buổi trưa, khu phố uể oi bước vào chiềụ Tiệm phở đã […]