Tác giả: Vũ Hữu Định

Kỷ Niệm

Kỷ Niệm

con đường đất có màu xanh bữa nọ cây bên đường màu lá lục hôm kia con chim bỏ đi có bận quay về cất tiếng hát chào niềm vui của gió anh ra đứng sau hè nghe để ngó không thấy chim mà thấy tiếng kinh chiều vui trong lòng anh đã bước chân […]