Tác giả: Vũ Khỉ

Bên Trên Thiên Ðường

Bên Trên Thiên Ðường

Bên trên thiên đường tối đen! Thằng Lập đang làm công việc thường ngày của nó. Nó bắt đầu dùng hai tay để di chuyển ra phía cửa trước. Hai cái chân nó teo còn chút xíu, giống y như hai cái cánh gà lặt lẹo dính vô mông. Cái khó trong việc di chuyển […]