Tác giả: Vũ Thần Hoàn

Thâu Tâm Tiểu Xà Tiên

Thâu Tâm Tiểu Xà Tiên

Giới thiệu truyện: Trải qua ngàn năm khổ tu, tiểu xà tiên cuối cùng cũng đắc đạo thành tiên Nguyên tưởng rằng, có thể đến thế gian thám hiểm, kết giao Không nghĩ tới sau khi mọi người nhìn thấy diện mạo đích thực của nó Tất cả mọi người đều bị nó làm cho […]