Tác giả: Vũ Trụ Lãng Tử

Thần Điêu Phong Vân

Thần Điêu Phong Vân

Giới thiệu truyện: Lý Hổ – một cao thủ Hình Ý hiện đại, sau khi trọng sinh được đưa đến thế giới thần điêu hiệp lữ, với thân thế là một tên hoa hoa hòa thượng, hắn dùng hiện đại Hình Ý quyền, cùng Thiếu Lâm kim chung tráo, kết hợp với cổ mộ khinh […]