Tác giả: Vương Thiếu An

Hồi Tâm Chưởng

Hồi Tâm Chưởng

Giới thiệu truyện: Hồi Tâm Chưởng là một môn chưởng pháp độc ác trong Liên Hoa Bí Kiếp. Ngoài những chiêu thức bí hiểm trong đó, Hồi Tâm Chưởng là một loại công phu tối độc. Bất kỳ người nào dù công phu có cao thâm đến đâu đi chăng nửa, nếu bị trúng phải […]