Tác giả: Vương Thiểu Thiểu

Ngự Nữ Tâm Kinh

Ngự Nữ Tâm Kinh

Giới thiệu truyện: Phong Nguyệt quốc, năm mươi năm trước sau khi xảy ra việc loạn lạc Thương thị, nội loạn không ngừng, làm cho Thương thị bị tru di cửu tộc. Trước kia Thương thị là một đại gia tộc ở Phong Nguyệt quốc, giờ đã bị tru diệt hết. Trận chiến tranh giành […]