Tác giả: Vương Trọng

Bên mộ cụ Nguyễn Du

Bên mộ cụ Nguyễn Du

Tưởng rằng phận bạc Ðạm Tiên Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Ðiền nằm đây Ngẩng trời cao, cúi đất dày Cắn môi tay nắm bàn tay của mình Một vùng cồn bãi trống trênh Cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề Hút tầm chẳng cánh hoa lê Bạch đàn đôi ngọn gió về nỉ […]