Tác giả: Weetr4n

Ông Chủ Khó Tính

Ông Chủ Khó Tính

Giới thiệu truyện: Cô được ông trời hết sức ưu ái khi cho cô là một cô gái không nhà cửa không tiền bạc đang thiếu nợ và không việc làm, chỉ là một cô gái bình thường không gì nổi trội. Trong quá trình chờ đợi chủ nợ đến để bắt đem về làm ấy […]