Tác giả: wuwu123 - voz

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Tóm tắt nội dung truyện: Lưu ý: Khi mọi người đọc câu chuyện ở dưới, nghĩ đơn giản là một câu truyện được ai đó nghĩ ra kể lại,  đừng quá lăn tăn, nếu đọc thì cho lời khuyên , góp ý, mình hiểu là nó khó tin, và vì vậy, nên đừng tin, nghĩ đơn giản […]