Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Sư Huynh Là Nam Thần

Sư Huynh Là Nam Thần

Giới thiệu truyện: An Vũ Hàng do gặp nhiều chuyện không vui trước đó nên cảm thấy chán nản nên quyết định chạy đến server của nam thần chơi, một lần nữa tham gia vào game online. Bắt đầu từ đó rất nhiều chuyện xảy ra, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, từ bình thường […]

Tuyệt Đối Khế Hợp

Tuyệt Đối Khế Hợp

Giới thiệu truyện: Hạ Tử Thần chơi nhân vật nữ vốn là muốn giúp người mình thích chắn hoa đào, nhưng cậu cũng không phải nữ, cuối cùng lại bại bởi một cô gái. Tính hướng khiến cậu cầm được cũng buông được, cũng học được sự nhẫn nại cùng biết buông tha. Một cơ […]