Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa

Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

Giới thiệu truyện: Vâng, đại khái, đây là chuyện xưa của một khờ khạo công cùng chăm chỉ thụ? Không nên tin vào cái dòng chữ trên kia, chẳng đúng tí nào đâu. Thực ra, cái chuyện xưa đó kể sơ sơ thì là như vầy: Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé công […]