Tác giả: Ý Nhi

Người đàn bà ngồi đan

Người đàn bà ngồi đan

Giữa chiều lạnh Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ Vẻ vừa nhẫn nại vừa vội vã Nhẫn nại như thể đó là việc phải làm suốt đời Vội vã như thể đó là lần sau chót Không thở dài không mỉm cười Chị đang giữ kín đau thương Hay là hạnh phúc […]