Tác giả: Y Sắc

Tinh khôi và nồng nhiệt – Y Sắc

Tinh khôi và nồng nhiệt – Y Sắc

Trích Chương 9 Cung Triệt nhấn ga chạy 1 mạch, xe trên đường cao tốc chạy như bay. Ninh Tiểu Thuần túm chặt dây an toàn, lẳng lặng rúc vào ghế xe, không dám nói lời nào. Gió đêm luồn qua cửa kính xộc vào trong xe, đêm lạnh như nước, trăng khuyết như lưỡi […]