Tác giả: Yến Dương

Yêu Anh Trong Từng Phút Giây

Yêu Anh Trong Từng Phút Giây

Giới thiệu truyện: Bảy năm. Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Đủ lâu để nhớ một người, cũng quá ngắn để quên một người. Không biết tự bao giờ, lặng im không báo trước. Tình yêu chầm chậm đến, nhẹ nhàng mà khắc sâu. Ai nói không gặp là sẽ quên? Ai nói […]