Tác giả: Yến Ngữ Yên Nhiên

Tổng Giám Đốc Bức Hôn

Tổng Giám Đốc Bức Hôn

Đây là một hôn lễ thế kỉ Tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị , Lâm Lập Phong và siêu mẫu Hạ Tử Tình đã dắt tay nhau cùng nhau chung sống Tân lang anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang; tân nương khí chất cao quý, mỹ lệ động lòng người. Thực sự […]