Tác giả: Yên Thủy Tinh

Tổ Trọng Án

Tổ Trọng Án

Giới thiệu truyện: Những vụ án ly kỳ không lời giải, những án mạng kinh hoàng chưa có manh mối. Nhờ sự kết hợp giữa Triển tiểu miêu là một tiến sĩ tâm lý học kết hợp cùng một con phóng khoáng như điên, Bạch lão thử. Thử miêu liên thử án nào cũng phá. Thử […]