Tác giả: Yên Vũ Tiểu Ốc

Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Nội Dung Truyện: Cuộc sống nhiều khi có nhiều ngăn trở nhưng lại có lúc vô tình đẩy ta lại gần nhau như một định mệnh. Anh và cô đã vô tình có sợi dây liên kết mật thiết này. Truyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán kể về truyện tình cảm tự nhiên của […]