Tác giả: Zen (Mikahawa.zenkura)

Đồ Lùn! Đồ Sấc Sược!

Đồ Lùn! Đồ Sấc Sược!

Tóm Tắt nội dung truyện Đây là một tác phẩm thành công kế tiếp của Mikahawa.zenkuta khi tác giả đã thể hiện thành công những tâm sự của mình về tình yêu giành cho độc giả… Câu trả lời cho một tình yêu đích thực không bao giờ là một con đường thẳng cả, họ […]