Tại Anh Đó

Tác giả:

Ngày xưa đó sao anh hoài nhớ đến
Nên đôi khi mắt anh đượm xa vời
Đường anh đi mưa giăng hoài một lối
Chiều nay buồn em thầm khóc đơn côi

Ngày xưa đó anh chưa quên chuyện cũ
Rồi lang thang lang câu tình ái hoang đường
Anh cuối trời ôm kỷ niệm sầu vương
Em lặng lẽ dấu nỗi buồn hoa bướm

Ngày xưa đó sao không là chôn kín
Chuyện riêng anh sau cánh cửa cuộc đời
Anh theo dòng về một bến xa xôi
Em đợi mãi con đò xưa hoang lạnh

Tại anh đó nên tình mình xa cách
Rồi quên đi ngày tháng cố chôn vùi
Anh vẫn đi bên dốc đời xuôi ngược
Em chiều vàng góp lá nhặt tình rơi

Thảo luận cho bài: "Tại Anh Đó"