Tái bút của người lính

Tác giả:

Sau chiến tranh
Gió thổi sáo
Qua nòng đại bác.

Con sáo
Co một chân
Đứng giữa chiến hào.

Bờ ao
Người thương binh
Ngồi thổi sáo
Chiếc nạng
Cắm trên đất mẹ của mình.
Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Tái bút của người lính"